motoactv discount Nest Thermostat Discount Fitbit Best Price Bose Soundlink discount jawbone promo code Medialink wireless N router roku 2 xs best price Buy Bowflex Selecttech 552 p90x cheap bowflex selecttech 552 best price more info leather

Co je flyball

Pokud flyball ještě neznáte, tak si možná říkáte: „fly – jako létat, ball – jako míček…“. Ale o létající míčky ani tolik nejde. Ten, kdo při flyballu téměř létá, jsou totiž psi. A o co tedy ve flyballu jde? Vlastně o takovou psí štafetu. Čtyři lidé jsou se svými psy připraveni na startu a ve správných chvílích své psy posílají na flyballovou dráhu. Úkolem každého psa je přeskákat čtyři překážky postavené v rovné řadě za sebou, potom naskočit na box, který při stlačení vystřelí míček, pes ho chytí a stejnou cestou přes čtyři překážky se vrací ke svému pánovi. Ve chvíli, kdy pes protne cílovou čáru, vbíhá na dráhu další pes ze stejného družstva a takto se v těsném sledu vystřídají všichni čtyři týmoví psi. Časomíra zaznamenává časy jednotlivých psů a nakonec ukáže celkový čas družstva. A protože takhle by byl flyball příliš jednoduchý, tak psi běhají na dráze vzdálené jen několik metrů od druhé dráhy, na které běhají psi soupeře. Dráhy od sebe neodděluje žádné hrazení ani zástěna. Ke konfliktům ale mezi opravdovými flyballáky nedochází, protože dobře trénovaní flyballoví psi jsou silní nejen fyzicky, ale i psychicky. Soupeřovy psy samozřejmě vnímají a jejich přítomnost je burcuje k lepším výkonům, ale dá se říct, že jinak je soupeřova dráha nezajímá. Někdy rozhodují pouhé setiny sekundy a družstvo, jehož čtyři psi doběhnou rychleji a bez chyb, vyhrává.
Flyball je v mnoha ohledech naprosto jedinečný kolektivní sport. Je to jediný z psích sportů, při kterém spolu na jednom „hřišti“ v přímém souboji zápolí dvě čtyřčlenná družstva. V jedné chvíli je tedy na parkuru osm lidí a osm psů, které k maximálním výkonům pohání nejen vysoká hladina adrenalinu v krvi, ale i hlasivky diváků. Flyball je jedinečný i tím, že jako jediný psí sport nezařazuje psy do kategorií podle jejich věku či podle složených zkoušek, ale výhradně podle jejich rychlosti. Neznamená to však, že závodit ve flyballu mohou jen ti nejrychlejší. Na flyballových závodech jsou družstva rozdělena do rychlostních divizí, kdy spolu soupeří vždy jen podobně rychlá družstva. O medaile a pocty tak závodí opravdu všechna družstva, i ta v pomalejších divizích. Ale flyball je především zábava jak pro soutěžící – páníčka i psa, tak pro diváky. Flyball má velikou výhodu v tom, že tento sport mohou dělat skutečně všechna plemena a páníčci nemusí mít deprese z toho, že se nikdy nemohou rovnat například s borderkami. Flyball je rozdělen na několik divizí se vstupními časy družstev, což znamená, že se nikdy nestane, aby družstvo s časem 20 sekund běhalo proti družstvu, které běžně běhá časy kolem 17 sekund.

V ČR byl proto v září roku 2003 založen Flyball Club ČR, na jehož internetové adrese www.flyball.cz najdete veškeré potřebné informace týkající se pravidel a dění okolo tohoto sportu u nás.

Michaela Nováková, Tereza Drdová